Hello Zero

Bij EF Education First, zijn we trots op onze taal-, reis-, culture uitwisselings- en academische programma's die een positieve impact hebben op mensen van over de hele wereld. Of dit is door het vergaren van kennis, te leren communiceren in een nieuwe taal, of verbinding te maken tussen culturen, we willen dat iedereen de kans krijgt om de wereld te ontdekken. Helaas bedreigt klimaatverandering de wereld, de plek die wij thuis noemen. We zijn van plan om ons steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor nieuwe generaties.

We zijn daarom verheugt om Hello Zero aan te kondigen, onze visie en toewijding om vrijwillig al onze wereldwijde koolstofemissies te compenseren. De eerste stap in dit ambititeuze programma is het EF Forest Initiative, een project om wereldwijd bossen te planten en te behouden. Ons doel met Hello Zero is tweeledig: vanaf 2021 elk jaar CO2 negatief zijn en uiteindelijk historisch CO2 neutraal worden, door alle koolstof te verwijderen die we ooit hebben uitgestoten sinds de oprichting van EF in 1965.

Het bereiken van koolstofneutraliteit en -negativiteit.

Het bereiken van koolstofneutraliteit betekent dat de koolstof die wordt gecreëerd wordt door vliegtuigen, busverkeer, het gebruik van kantoorruimtes en het huisvesten van studenten, in verhouding staat tot de koolstof die we uit de atmosfeer halen. CO2-negatief functioneren gaat nog een stap verder en houdt in dat er meer koolstofdioxide uit de atmosfeer wordt verwijderd dan er wordt uitgestoten. Koolstofdioxe en andere broeikasgassen dragen bij aan de opwarming van de aarde: de gassen hopen zich in de loop van de tijd op in de atmosfeer, houden warmte vast, en warmen de planeet op.

''Onze onderwijsprogramma's stimuleren nieuwsgierigheid en openen de ogen van mensen voor nieuwe en andere perspectieven'', zegt Dr. Edward Hult, CEO van EF Noord Amerika. ''In veel opzichten draagt het werk dat we elke dag bij EF doen direct bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Terwijl wetenschappers werken aan de ontwikkeling van innovaties om een schonere toekomst te verzekeren, kunnen en moeten wij, net zoals alle andere bedrijven, vandaag onze bijdrage leveren. We zijn er trots op om één van de eerste, zo niet allereerste, internationale onderwijsorganisaties te zijn die zo'n ambitieuze CO2-verbintenis aangaat, en we kunnen niet wachten om onze vooruitgang te delen met de miljoenen docenten, studenten, reizigers en medewerkers. We hopen dat anderen, zowel in onze sector als daarbuiten, zich bij ons aansluiten om CO2-neutraal te worden.

Het planten van bomen met Eden Reforestation Projects.

In het eerste jaar van het Forest Initiative zullen we bomen planten met Eden Reforestation Projects, een non-profit organisatie die lokale gemeenschappen betrekt bij het planten, onderhouden en bewaken van eerder ontboste gebieden. Eden zal ons helpen bij de lancering van het project in Kenia, Madagaskar en Mozambique, en in elk land een geschikt gebied als EF bos aanwijzen, een gebied en project dat we zullen ondersteunen en financieren. Eden zal in 2021 namens EF 3 miljoen bomen planten en de inspanning zal in de loop van de tijd toenemen naarmate we meer locaties en partners toevoegen aan dit project.

We hebben Eden Reforestation Projects gekozen als onze eerste EF Forest-partner vanwege haar missie om gezonde bossen te herstellen en tegelijkertijd economische kansen te creëren in landelijke gemeenschappen over de hele wereld. Eden biedt dorpsbewoners een eerlijk salaris door hen in te huren en op te leiden, door de infrastructuur te bouwen die hen ondersteunt in hun werk en door te waken tegen illegale houtkap, stroperijen en andere bedreigingen. Eden heeft meer dan 485 miljoen bomen geplant en meer dan 26.000 banen gecreëerd in gemeenschappen in Haiti, Honduras, Indonesie, Kenia, Madagascar, Mozambique, Nepal en Nicaragua.

Milieu impact op de lange termijn.

EF Forest zal een langetermijnimpact op het milieu creëren door prioriteit te geven aan bomen van inheemse soorten die bestand zijn tegen ecologische stress, door een reeks ecosysteemdiensten uit te voeren (zoals sedimentregulering en bescherming tegen stormen) en door koolstof in hoge mate vast te leggen. Neem de mangroven: deze winterharde bomen gedijen bijvoorbeeld goed in modderige kustgebieden die vaak zwaar worden getroffen door stormen. Elke mangrove verwijdert elk jaar ongeveer 12,3 kilogram koolstof of ongeveer 308 kilogram koolstof gedurende zijn hele levensduur.

''Hoewel reizen een belangrijk onderdeel kan zijn van internationaal onderwijs, is het van cruciaal belang om duurzame oplossingen te vinden die de impact op het milieu compenseren''. Zegt Debra Crawford, Chief Development Officer bij Eden Reforestation Projects. ''Het herbebossingswerk van EF zal haar ecologische voetafdruk helpen verkleinen en tegelijkertijd de volgende generatie informeren over de rol die zij kunnen spelen bij het ondersteunen van het milieu en de lokale gemeenschappen.

Naast de EF Forest Initiative, richten wij ons op verschillende andere gebieden om ons Hello Zero-doel te bereiken, waaronder het maken van de overstap naar gerecycelde materialen voor de iconische rugzakken van EF; het verminderen van afval in onze kantoren en scholen; operationele en supply chain-verbeteringen om de CO2 uitstoot te verminderen; en het aandragen van educatieve programma's en ervaringen gericht op duurzaamheid. We zullen alle digitale kanalen gebruiken om onze doelen met de wereld te delen en zullen regelmatig rapporteren over de vooruitgang die we boeken naar netto-nul koolstof.

EF Verantwoorde Reis Toezeggingen

Onze Hello Zero inzet voor CO2-neutraliteit is een aanvulling op onze EF Responsible Travel Commitments, inclusief onze historische toewijding aan dierenwelzijn en samenwerking met World Animal Protection. In 2018 werd EF het eerste internationale onderwijsbedrijf dat protocollen ontwikkelde voor best practices op het gebied van dierenwelzijn in alle programma's en attracties vermijdt die niet aan deze normen voldoen.

Reizen is een krachtige manier om begrip en respect voor de mensen, culturen en plaatsen van de wereld te bevorderen. Met de lancering van Hello Zero: en het EF Forest Initiative zullen wij, en onze hele wereldwijde gemeenschap, samenwerken om een duurzamere gedeelde toekomst voor iedereen te helpen verzekeren.