Onze toewijding aan uw privacy

EF Education First (“EF") is toegewijd aan de bescherming van de privacy van onze potentiële en bestaande klanten. Het privacybeleid van EF (het "Privacybeleid") Is van toepassing op alle persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die door ons zijn verwerkt, inclusief persoonsgegevens die zijn verzameld of verzonden via onze websites, mobiele applicaties of via onze officiële sociale media-pagina's of via andere online en offline kanalen, zoals hieronder verder wordt beschreven (gezamenlijk de "producten van EF“).

Als u ons de persoonlijke informatie die we redelijkerwijs nodig hebben niet kunt of wilt geven, kunnen we u misschien niet de informatie, goederen of diensten leveren waar u om hebt gevraagd.

Het bedrijf van EF dat de beheerder is voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid, is hier te vinden en zal afhangen van in welk(e) product(en) van EF u bent geïnteresseerd of waarbij u bent betrokken. De beheerder betekent dit dat dit bedrijf verantwoordelijk is voor het waarborgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens" is informatie of stukjes informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • Naam en contactgegevens (bijvoorbeeld: post- en e-mailadres, telefoonnummer)
 • Accountinformatie, gebruiker-ID (bijvoorbeeld: gebruikersnaam, profielfoto of ID van een sociale media-account)
 • Land van verblijf of staatsburgerschap
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Technische informatie, bijvoorbeeld: schermnaam/gebruikersnaam, IP-adres, browsergegevens en de gegevens van het apparaat, gegevens die worden verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën, gegevens van serverlogbestanden, gebruiksgegevens van een app en locatiegegevens, bladzijdeweergaves en websitenavigatie
 • Voorkeuren (bijvoorbeeld: winkelgewoonten, educatieve cursussen die uw voorkeur hebben)
 • Naam en adres van het bedrijf of school, naam en e-mail van de leraar, beroep, academische dossier, taalvaardigheid
 • Krediet- en betaalkaartnummer, betalingsgegevens of bankrekeninggegevens
 • Medische toestand (b.v. allergieën of ziekte), dieetwensen, rookgewoonten, inentingen
 • Reisgegevens, paspoortkopie, visuminformatie
 • Verzekeringsgegevens
 • Naam en contactgegevens van gezinsleden
 • Andere informatie die u verstrekt tijdens een telefoon- of videogesprek of een chat, en opnames en/of transcripten van dergelijke gesprekken of chats.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Rechtstreeks van u: Informatie wordt rechtstreeks van u verzameld, hetzij doordat u de informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, hetzij door uw gedrag op een zodanige manier die ons de informatie verschaft, bijvoorbeeld:
  • Offline: We verzamelen persoonsgegevens van u offline, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantenservice, u zich inschrijft voor een product of dienst of ons schriftelijk informatie verstrekt, of tijdens een telefoon- of videogesprek.
  • Online: We verzamelen uw persoonsgegevens via de producten van EF, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of een brochure, gebruik onze chatbot, u zich inschrijft voor een product of dienst. We verzamelen ook persoonsgegevens:
   • Via cookies. Cookies stellen een webserver in staat om gegevens naar een computer of apparaat over te dragen voor archiverings- en andere doeleinden. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies, bestaat er in de meeste browsers een eenvoudige procedure waarmee u het gebruik van cookies kunt weigeren. Raadpleeg onze website voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken cookiebeleid.
   • Door uw gebruik van een mobiele applicatie. Wanneer u een van onze mobiele applicaties downloadt en gebruikt, en voor zover dit is toegestaan ​​door uw privacy-instellingen in de toepassing, volgen en verzamelen we gebruiksgegevens van mobiele toepassingen, zoals de datum en tijd waarop de mobiele applicatie op uw apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden zijn gedownload naar de mobiele applicatie op basis van het nummer van uw apparaat alsmede statistieken over storingen en loopt vast die de gebruikers ondervinden.
   • Via uw apparaat. Op voorwaarde dat u die functie op uw apparaat hebt ingeschakeld, verzamelen we de fysieke locatie ervan om u gepersonaliseerde op locatie gebaseerde diensten en inhoud te bieden. Lees meer over dergelijke diensten onder "Hoe gebruiken we persoonsgegevens?"
 • Van onze dochterondernemingen, zakenpartners, dienstverleners of schadebeheerders. We kunnen persoonsgegevens van andere partijen ontvangen in samenhang met uw cursus/programma, waaronder:
  • Onze dochterondernemingen, zoals het lokale bedrijf van EF dat de verkoop van onze diensten promoot en klantenservice aanbiedt in het land waar u woont en ons de persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn om met u een akkoord te bereiken over uw bestelling of de school in uw land van bestemming dat enkele van de diensten levert die u hebt besteld, of het Zwitserse hoofdvennootschap dat zich in Zwitserland bevindt en dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het contract met u voor alle aanbiedingen van EF.
  • Zakelijke partners, zoals lokale tussenpersonen die de verkoop van onze diensten promoten in het land waar u woont.
  • Schadebehandelaars die informatie ontvangen over uw verzekeringsclaims in het geval van een verzekeringssituatie.
 • Van andere bronnen. We kunnen uw persoonsgegevens van andere bronnen ontvangen, zoals openbare databases; gezamenlijke marketingpartners zoals marketingbureaus of aanbieders van software en diensten voor automatisering en analyse van digitale marketing; sociale mediaplatforms, inclusief maar niet beperkt tot; Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube en berichtendiensten zoals WhatsApp of Facebook Messenger; van mensen met wie u vrienden bent of op een andere manier bent verbonden met sociale mediaplatforms, evenals van andere derde partijen. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om uw sociale media-account met producten van EF te verbinden, zullen dergelijke persoonsgegevens die u in uw profiel hebt geregistreerd, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer, postadres, geboortedatum, naam en gebruikersnaam met ons worden gedeeld. Verder gebruiken we cookies om leden van sociale media netwerken te volgen, zoals verder wordt uitgelegd in ons cookiebeleid.
 • Als u onze sites bezoekt We kunnen ook via uw browser informatie verzamelen over uw gebruik van onze diensten om de activiteit op onze sites te traceren, zoals uw MAC-adres (Media Access Control), type computer (Windows of Macintosh), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, type en versie internetbrowser, serviceprovider en de naam en versie van het product van EF dat u gebruikt. Bovendien wordt een IP-adres geïdentificeerd en automatisch geregistreerd in de logbestanden van onze server wanneer u de producten van EF bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de pagina('s) die werd(en) bezocht. Deze gegevens worden alleen opgeslagen en samen met andere persoonsgegevens die u hebt verstrekt gebruikt als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt meer lezen over het verzamelen van uw IP-adres en andere browsergegevens in ons cookiebeleid.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Uw persoonsgegevens worden door EF verwerkt met als doel het voltooien van uw boeking, het leveren van de producten en diensten die u hebt besteld (inclusief reisverzekeringsdekking), voor de klantenservice, administratieve diensten of anderszins wat nodig is om het contract tussen u en ons uit te voeren of zoals verder staat beschreven in dit beleid.
 • We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken:
  • Voor statistische doeleinden, systeemonderhoud, reservekopieën, het berekenen van gebruiksniveaus en het helpen diagnosticeren van serverproblemen met de producten van EF, voor zakelijke ontwikkeling en om ervoor te zorgen dat de producten van EF goed functioneren.
  • Om het mogelijk te maken dat u contact kunt opnemen met andere gebruikers en zij met u via de producten van EF, zoals is toegestaan ​​door het betreffende product.
  • Om klantendienst te verlenen of dienstgerelateerde inlichting te versturen, via verschillende kanalen zoals sms, berichtendiensten zoals WhatsApp, Facebook Messenger, chatbots of e-mail.
  • Om het mogelijk te maken dat u ​​deel kunt nemen aan forums, chat, profielpagina's, blogs en andere diensten kunt gebruiken waarmee u informatie en materiaal kunt plaatsen.
  • in voorkomend geval, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
  • Om inlichtingenbeveiligingsvoorvallen, zwendel, een verkeerde voorstelling van zaken, beveiligingsincidenten of misdrijven op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen;
  • Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten, inclusief maar niet beperkt tot sanctiewetten.
  • Als u uw toestemming hebt gegeven:
   • Om onze aanbiedingen te analyseren en te verbeteren door gebruikstrends vast te stellen, de effectiviteit van onze promotiecampagnes te bepalen en de ervaring en inhoud van de producten van EF aan te passen op basis van uw eerdere activiteiten van de producten van EF. Afhankelijk van bijvoorbeeld het product van EF waar u op onze website naar hebt gezocht of het eerder surfen op de website, kan het aanbod van de producten van EF dat aan u wordt gepresenteerd, beperkt zijn tot een specifieke taal, cursusduur of budget.
   • Om u gepersonaliseerde op locatie gebaseerde diensten en inhoud aan te bieden door de fysieke locatie van uw apparaat te gebruiken. U wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar de lokale website van EF in uw taal als uw apparaat aangeeft dat u vanuit dat land surft, of het dichtstbijzijnde kantoor van EF in de buurt van uw locatie kan aan u worden getoond zodat u deze kunt bezoeken of voor informatie.
   • Om onze producten en diensten op de markt te brengen, waaronder speciale aanbiedingen op basis van uw interesses, bijvoorbeeld via e-mailmarketingoplossingen zoals de beheersoftware van Salesforce Marketing Cloud die mailinglijsten en planningen onderhoudt en e-mailberichten wijzigt op basis van wat de geadresseerden lezen, op klikken of doorsturen of via andere kanalen, zoals SMS, andere onmiddellijke berichtendiensten of chat bots, telefoongesprekken met bediener (zogenaamde telemarketing) of traditionele post. Al deze gesprek zal een duidelijke afmeldlink bevatten of een andere stoppen functie bieden.
   • Voor het doorgeven en doorgeven van inlichtingen aan derde ondernemingen of andere EF-ondernemingen met het oog op hun verkoopbevordering, met inbegrip van rechtstreeks verkoopbevorderende werkzaamheden en technologische verkoopbevordering.
   • Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om voor de EF-Goederen te betalen via betaaloplossingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm ("Klarna"). Om u de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw doorgegeven persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen geheimhouding verklaring.

Hoe delen we persoonsgegevens?

Wij delen uw Persoonlijke Gegevens zoals hieronder en in dit geheimhouding beleid wordt beschreven, en zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving:

 • Gelieerde ondernemingen
 • Tot onze zakelijke dochterondernemingen behoren bijvoorbeeld een lokaal EF-bedrijf dat de verkoop van onze diensten bevordert en klantendienst verleent in het land waar u woont, of de school in het land van uw bestemming die sommige van de diensten verleent die u hebt besteld, of ER-bedrijven die in inwendig erne dienstverlenende functies verlenen, zoals IT, juridische of andere gedeelde diensten. Indien wij uw toestemming hebben verkregen, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens ook delen met onze aan EF gelieerde bedrijven voor hun eigen verkoopdoeleinden. Een lijst van deze gelieerde ondernemingen vindt u hier evenals International Care Ltd, Selnaustrasse 30, 8001 Zürich.

 • Derde dienstverleners
 • Wij delen Persoonlijke Gegevens met derden in verband met het leveren van diensten aan u en de werking van ons bedrijf. Bijvoorbeeld, we kunnen persoonlijke gegevens delen met IT-systeemproviders om klantrelaties te beheren, creditcards of andere betalingsoplossingen te verwerken, lessen in te plannen of leerresultaten op te slaan. We kunnen ook persoonlijke gegevens delen met software- en dienstverleners voor digitale marketingautomatisering en analyse, met advertentieplatforms om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van uw interesses, met andere derden voor klantenservice, bedrijfsanalyse, fraudepreventie en naleving, en met visumverwerkingsbureaus. Wanneer we gebruik maken van een chatbot op de EF-producten via de nieuwste AI-technologie, worden de vragen die u aan de chatbot stelt overgedragen aan en tijdelijk opgeslagen door de AI-technologieprovider, maar worden ze niet gebruikt om hun AI-modellen te trainen of te verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen, tenzij u persoonlijke gegevens opneemt in uw vragen. U kunt hier meer lezen: https://openai.com/policies/api-data-usage-policies. De chatgesprekken en de persoonlijke gegevens die worden ingediend in de aangewezen velden van de chat worden door EF opgeslagen in ons klantrelatiebeheersysteem voor marketing- of klantenservice-doeleinden.

 • Aanbieders van reizen
 • Wij delen Persoonlijke Gegevens met reisgerelateerde leveranciers, waaronder hotels, luchtvaartmaatschappijen, bus- of treindienstverleners, alsmede cursusleiders, activiteitenbegeleiders of andere aannemers in verband met het beheer van onze programma's; of een reisverzekeringsmaatschappij die de reisverzekering voor u samenstelt. Wij wijzen u erop dat reisleveranciers contact met u kunnen opnemen om aanvullende inlichtingen te verkrijgen indien en voor zover dit nodig is om uw boeking te vergemakkelijken of om anderszins de reis of bijbehorende diensten te verlenen.

 • Zakelijke vennoten
 • Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens delen met zakelijke vennoten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer wij een programma bevorderen of een dienst of produkt aanbieden in samenwerking met een derde Zakelijke vennoot of wanneer wij gebruik maken van lokale verkoopagenten om onze diensten te bevorderen in het land waar u woont. In de meeste gevallen zal het programma of de aanbieding de naam van de derde Zakelijke vennoot bevatten, alleen of samen met die van ons, of zal u worden doorverwezen naar de website van dat bedrijf met kennisgeving.

 • Andere derden
 • Als u zich aanmeldt bij een produkt/dienst van EF door gebruik te maken van een eenmalige aanmelding via een app of platformen van derden, deelt u bepaalde inlichtingen met dat sociale media platformen, zoals het feit dat u ons hebt bezocht of wisselwerking met ons hebt gehad.

 • Verkoop van zaken
 • In het geval dat ons bedrijf rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verkocht of gecombineerd met een ander bedrijf, kunnen uw Persoonlijke Gegevens worden meegedeeld aan onze adviseurs, een kandidaat-koper en de adviseurs van een kandidaat-koper, en kunnen ze worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf.

 • Wettelijke rechten en verplichtingen
 • We delen ook persoonsgegevens als we denken dat deze noodzakelijk zijn: (a) onder toepasselijk recht; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden of een contract af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van een van onze dochterondernemingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van onze dochterondernemingen, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen oplopen te beperken.

Internationale gegevensoverdrachten

EF heeft bedrijfs in verschillende landen, en uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden gedeeld met gelieerde ondernemingen van EF of andere ontvangers zoals hierboven beschreven die dergelijke gegevens moeten ontvangen voor het uitvoeren van de diensten waarom u hebt verzocht, of volgens dit beleid. Dergelijke ontvangers kunnen zich buiten uw eigen land bevinden, waaronder landen buiten de EER/Zwitserland die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het land waar u woonachtig bent. Tenzij de Europese Commissie heeft besloten dat een land een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens biedt, zal EF overeenkomsten gebruiken die zijn gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie voor internationale overdrachten van persoonlijke gegevens om naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen. U hebt het recht om ons om een kopie van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming te vragen (door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte "Ons bereiken" hieronder).

Waarop baseren we ons recht op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens?

In bijlage 1 hebben wij de rechtmatige grondslagen voor onze verwerkingsactiviteiten gedocumenteerd.

In sommige gevallen verwerken wij uw Persoonlijke Gegevens op grondslag van uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u ermee instemt dat wij andere cookies plaatsen dan die welke absoluut noodzakelijk zijn). Voor zover wij gevoelige Persoonlikje Gegevens gebruiken, baseren wij dit op uw uitdrukkelijke toestemming. Gevoelige gegevens kunnen bijvoorbeeld inlichtingen zijn over gezondheid, etniciteit of geloofsovertuiging - lees meer onder "Gevoelige gegevens". Wanneer wij gegevens verwerken op basis van toestemming, kan uw toestemming te allen tijde worden herroepen.

De verwerking van sommige van uw Persoonlijke Gegevens is noodzakelijk om diensten aan u te kunnen verlenen op grond van de overeenkomst die u met ons sluit. Zonder deze gegevens zouden wij bepaalde diensten niet aan u kunnen verlenen.

In andere gevallen verwerken wij uw gegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer wij op grond van een gerechtelijk bevel of een toepasselijke wet verplicht zijn gegevens te verwerken).

Wij verwerken uw Persoonlijke Gegevens ook wanneer het in ons, of in het rechtmatig belang van een derde partij is om dit te doen, op voorwaarde dat uw gegevensbeschermingsrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen. Dit kan zijn om produkten of diensten op de markt te brengen die vergelijkbaar zijn met de produkten of diensten die u al bij diezelfde rechtspersoon hebt gekocht. Wanneer wij ons niet baseren op toestemming, wettelijke vereisten of contractgebaseerd noodzaak, verwerken wij uw Persoonlijke Gegevens op grond van gerechtvaardigde belangen zoals beschreven in dit Beleid.

Veiligheid

We gebruiken passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonsgegevens die we beheren accuraat en actueel te houden, evenals om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en het onopzettelijke verlies, vernietiging of beschadiging van de persoonsgegevens.

Afmelden

Als u op enig moment geen marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen, kunt u de afmeldingsfunctie gebruiken in de marketingcommunicatie die u hebt ontvangen of laat u het ons weten door de contactgegevens te gebruiken die worden vermeld in het gedeelte 'Contact met ons opnemen'. Geef in uw verzoek aan dat u geen marketingcommunicatie van ons meer wilt ontvangen.

Houd er rekening mee dat wijzigingen mogelijk niet onmiddellijk van kracht zijn. We zullen ons best doen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek(en) te voldoen.

Websites Van Derde Partijen

Dit privacybeleid is niet van toepassing op, en we zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derde partijen, met inbegrip van derde partijen die een website exploiteren waarnaar het product van EF een link bevat. De opname van een link in producten van EF houdt geen goedkeuring van de gekoppelde website in door ons of door onze dochterondernemingen.

Daarnaast kunnen we u toegang bieden tot functies van derden waarmee u uw activiteiten op producten van EF kunt delen met uw sociale media-account(s), bijvoorbeeld: Facebook of LinkedIn. Houd er rekening mee dat alle informatie die u verstrekt door het gebruik van deze functionaliteit onderworpen is aan het van toepassing zijnde privacybeleid van de derde partij en niet door dit privacybeleid. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door derde partijen van informatie die u verstrekt door gebruik te maken van deze functionaliteit.

Hoe Lang Bewaren We Persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of in overeenstemming met tijdslimieten bepaald door de wet en de praktijk in de markt, tenzij verdere bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims of tenzij er een specifieke periode is medegedeeld.

We bewaren beperkte delen van uw persoonsgegevens die nodig zijn voor marketingdoeleinden totdat u uw toestemming intrekt, maar in geen geval langer dan 10 jaar na uw laatste voltooide dienst of levering van het product.

Indien U Jonger Bent Dan 16 Jaar

Indien u jonger bent dan 16 jaar, moet u deze tekst samen met uw ouder(s) of voogd(en) doornemen om er zeker van te zijn dat u beide de inhoud begrijpt. We zijn niet verantwoordelijk voor het controleren van uw leeftijd, maar soms voeren we verificatiecontroles uit. Als we ontdekken dat u jonger bent dan 16 jaar en dat we zonder toestemming van uw ouder(s) of voogd(en) informatie over u hebben verzameld, zullen we de informatie zo snel mogelijk verwijderen en kunt u de producten van EF niet gebruiken.

Gevoelige Gegevens

We proberen over het algemeen geen gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, gezondheid of medische gesteldheid, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap. In bepaalde situaties kan dit echter wel noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld om u de diensten en producten te leveren die u hebt besteld en in verband met uw verzekering). We zullen ervoor zorgen dat we uw uitdrukkelijke toestemming voor dergelijke verwerking ontvangen en deze informatie op een veilige manier behandelen.

Updates Van Dit Privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet aanzienlijk verminderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. We zullen wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, voorafgaand aan het implementeren van dergelijke wijzigingen, zullen we een opvallende kennisgeving plaatsen. Waar dit wettelijk verplicht is, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voor elke wijziging.

Uw Rechten

Wij eerbiedigen uw recht op toegang tot en beheer van uw inlichtingen en zullen op uw verzoeken reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. Wij kunnen u vragen uw identiteit te bevestigen en andere gegevens te verstrekken om ons te helpen aan uw verzoek te voldoen.

Afhankelijk van de rechtmatige grondslag voor de verwerking waarop wij ons baseren, hebt u het recht om:

 1. toegang te vragen tot uw Persoonlijke Gegevens;
 2. te verzoeken dat wij onjuiste of onvolledige Persoonlijke Gegevens corrigeren of aanvullen;
 3. verzoeken dat wij uw Persoonlijke Gegevens wissen, hetgeen wij zullen doen indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming;
 4. onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens te beperken, in bepaalde omstandigheden;
 5. te verzoeken dat wij u kopieën van uw Persoonlijke Gegevens in een machineleesbare versie verstrekken of deze overdragen tussen verschillende diensten;
 6. bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, onder meer wanneer wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken op grond van onze rechtmatige belangen en voor doeleinden van rechtstreekse verkoopbevordering doeleinden; en
 7. wanneer wij u om toestemming voor de verwerking van uw gegevens hebben gevraagd, deze toestemming in te trekken.

Deze rechten zijn in bepaalde omstandigheden beperkt onder de toepasselijke vertrouwelijkheid- en gegevensbeschermingswetgeving - bijvoorbeeld wanneer wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben of andere rechtmatige redenen hebben om uw gegevens te verwerken.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Wij hopen dat wij al uw vragen over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Indien u echter onopgeloste vragen hebt, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsinstanties.

Contact Met Ons Opnemen

Als u een kopie wilt ontvangen van de informatie die EF over u heeft; een kopie van de standaard clausules inzake gegevensbescherming wilt hebben of u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met een van onze vestigingen of klik hier.

Je kunt ook hier contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van EF.

Als u klachten hebt over onze omgang met uw persoonsgegevens, hebt u het recht contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont. Als u inwoner bent van een EU-land en contact wilt opnemen met uw relevante toezichthoudende autoriteit, kunt u een lijst met autoriteiten vinden via: www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Bijlage 1

Soort en doel van de verwerking Rechtmatige grondslag voor verwerking
Het afronden van uw bestelling, het leveren van de door u bestelde produkten en diensten ( waaronder reisverzekeringen), voor klantendienst, bestuurlijke diensten. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.
Voor statistische doeleinden, systeemonderhoud, reservekopieën, het berekenen van gebruiksniveaus en het helpen ontdek van serverstoring met de EF-produkten, voor bedrijfsontwikkeling en om ervoor te zorgen dat de EF-produkten naar behoren werken. Gewettigd belang om de EF-produkten te beheren en te verbeteren ten voordele van de gebruikers.
Om u in staat te stellen contact op te nemen met en gecontacteerd te worden door andere gebruikers via de EF-produkten De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om klantendienst te verlenen of dienstgerelateerde inlichtingen te sturen, via verschillende kanalen zoals SMS, berichtendiensten zoals WhatsApp, Facebook Messenger, chatbots of e-mail. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • Wettelijke verplichting
 • Gewettigd belang bij het instellen en verdedigen van rechtsvorderingen om de onderneming te beschermen.
 • om informatiebeveiligingsincidenten op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen en/of oplichterij, een verkeerde voorstelling van zaken of misdrijven te melden
 • Wettelijke verplichting
 • Gewettigd belang bij het opsporen, onderzoeken of voorkomen van informatiebeveiligingsincidenten, verkeerde voorstelling van zaken en misdaad ter bescherming van (a) gebruikers van de EF-produkten, en (b) onze bestuurders, werknemers en raadgevers.
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten.
 • Wettelijke verplichting
 • Rechtmatig belang bij de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Om onze aanbiedingen te analyseren en te verbeteren door gebruikstrends vast te stellen, de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te bepalen en de ervaring en inhoud van de EF-produkten aan te passen op grond van uw eerdere activiteiten op de EF-produkten. Toestemming
  Om u gepersonaliseerde ligginggebonden diensten en inhoud aan te bieden door gebruik te maken van de huidige ligging van uw toestel. Toestemming
  Om onze produkten en diensten op de markt te brengen, met inbegrip van bijzonder aanbiedingen op grond van uw belangstelling
 • Toestemming
 • Gewettigd belang, voor rechtstreekse verkoopbevordering van produkten of diensten die vergelijkbaar zijn met de produkten of diensten die u reeds van diezelfde rechtspersoon hebt gekocht binnen een beperkte tijdsspanne
 • Voor de overdracht en mededeling aan derde bedrijven of aan ons gelieerde bedrijven voor hun verkoopbevorderingsdoeleinden, met inbegrip van rechtstreekse verkoopbevorderingsactiviteiten en technologische verkoopbevordering. Toestemming
  Voor de overdracht en mededeling aan derde bedrijven of aan ons gelieerde bedrijven voor hun verkoopbevorderingsdoeleinden, met inbegrip van rechtstreekse verkoopbevorderingsactiviteiten en technologische verkoopbevordering.
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Gewettigd belang bij het runnen van een handelsonderneming die gebruik maakt van de diensten van geschikte derde dienstverleners.