Onze Geschiedenis

Hoe het
allemaal
begon

Begin jaren 60 reisde een jonge Zweedse man, genaamd Bertil Hult, voor de eerste keer naar Engeland. Als dyslect was school altijd een uitdaging voor hem. Het verbaasde hem dan ook hoe gemakkelijk hij de Engelse taal er oppikte.

Bertil raakte ervan overtuigd dat het traditionele klassikale lesgeven niet altijd het meest effectief is. In 1965 besloot hij een klein bedrijf op te richten: Europeiska Ferieskolan (Europese Vakantieschool - afgekort tot EF), dat zich richtte op de combinatie van taalonderwijs en het reizen naar een ander land. Hij noemde het programma Språkresor of Taalreizen, dat één van 's werelds eerste hands-on onderwijservaringen buiten het klaslokaal aanbood.

Tegenwoordig is experiëntieel leren een pijler van modern onderwijs. Voor EF is het al 50 jaar de filosofie achter elk programma. Deze simpele maar effectieve manier heeft ons geholpen 's werelds grootste educatieve organisatie te worden.

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar naar het buitenland reizen om Engels te leren was een radicaal concept in 1965. Er was een universiteitsstudent met dyslexie voor nodig om met dit idee te komen.