IELTS-voorbereiding

Verbeter je Engels voor academische of professionele doeleinden.
32 Lessen/week
(Lessen van 40 minuten)

  Beschrijving:
  IELTS, het International English Language Testing System, wordt door meer dan 9.000 onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden geaccepteerd als bewijs van taalbekwaamdheid. Het is in veel Engelstalige landen vereist voor toelating tot universiteiten en de aanvraag van een studentenvisum.

   

  Korte-termijn voorbereiding:
  2 weekse cursus mogelijk in Cambridge voor studenten met vergevorderde taalvaardigheden.

   

  EF's Leergarantie
  Onze leergarantie betekent dat je elke zes weken een taalniveau vooruitgaat. Zo niet, dan studeer je gratis totdat je dat wel doet. De grafiek links laat de gemiddelde vooruitgang zien.