De bezittelijke vorm maken

De bezittelijke vorm wordt gebruikt met zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar mensen, groepen mensen, landen en dieren. Het geeft een relatie of een saamhorigheid weer tussen het ene voorwerp en het andere. Om de bezittelijke vorm te maken, voeg je een apostrof + s toe aan het zelfstandig naamwoord. Als het zelfstandig naamwoord in het meervoud staat of al op een s eindigt, voeg je alleen een apostrof toe na de s.

Voorbeelden
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

Bij namen die op een s eindigen, kun je of een apostrof + s toevoegen, of alleen een apostrof. De eerste optie wordt het meest gebruikt. Bij het uitspreken van een bezittelijke naam, voegen we het geluid /z/ toe aan het eind van de naam.

Voorbeelden
 • Thomas's book (or Thomas' book)
 • James's shop (or James' shop)
 • the Smiths's house (or the Smiths' house)
Functies van de bezittelijke vorm

'Horen bij' of 'eigendom' is de meest voorkomende relatie die de bezittelijke vorm uitdrukt.

Voorbeelden
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

De bezittelijke vorm kan ook uitdrukken waar iemand werkt, studeert of tijd doorbrengt

Voorbeelden
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

De bezittelijke vorm kan een relatie tussen mensen uitdrukken.

Voorbeelden
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

De bezittelijke vorm kan ook ontastbare dingen aanduiden.

Voorbeelden
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Vaste uitdrukkingen

Er zijn ook enkele vaste uitdrukkingen waar de bezittelijke vorm gebruikt wordt.

Voorbeelden met tijd
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Overige voorbeelden
 • For God's sake! (= exclamation of exasperation)
 • a stone's throw away (= very near)
 • at death's door (= very ill)
 • in my mind's eye (= in my imagination)

De bezittelijke vorm wordt ook gebruikt om te verwijzen naar winkels, restaurants, kerken en scholen, met behulp van de naam of functietitel van de eigenaar.

Voorbeelden
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?