Gerundium

De gerundium ziet er precies hetzelfde uit als een tegenwoordig deelwoord, maar het is handig om het verschil tussen de twee te begrijpen. De gerundium heeft altijd dezelfde functie als een zelfstandig naamwoord (hoewel het op een werkwoord lijkt). Sommige manieren om de gerundium te gebruiken worden op deze pagina behandeld. Een aparte pagina behandelt werkwoorden die door de gerundium gevolgd worden.

De gerundium als het onderwerp van de zin
Voorbeelden
 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.
De gerundium als aanvulling van het werkwoord 'to be'
Voorbeelden
 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life's pleasures is having breakfast in bed.
De gerundium na voorzetsels

De gerundium moet gebruikt worden als er na het voorzetsel een werkwoord komt. Dit geldt ook voor bepaalde uitdrukkingen die op een voorzetsel eindigen, bijvoorbeeld de uitdrukkingen in spite of & there is no point in.

Voorbeelden
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There's no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.
De gerundium na werkwoordgroepen

Werkwoordgroepen bestaan uit een werkwoord + voorzetsel of bijwoord.

Voorbeelden
 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

Er zijn enkele werkwoordgroepen die het woord "to" bevatten als voorzetsel, bijvoorbeeld to look forward to, to take to, to be accustomed to, to get around to & to be used to. Het is belangrijk om in deze gevallen het woord "to" te herkennen als voorzetsel omdat het gevolgd moet worden door een gerundium. Het maakt geen deel uit van de infinitief van het werkwoord. Je kunt nagaan of "to" een voorzetsel is of een deel van de infinitief. Als je het voornaamwoord "it" na het woord "to" kunt plaatsen en een betekenisvolle zin krijgt, dan is het woord "to" een voorzetsel en moet het gevolgd worden door een gerundium.

Voorbeelden
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn't really take to studying English.
 • She didn't really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?
De gerundium in samengestelde zelfstandig naamwoorden

Als je in samengestelde zelfstandig naamwoorden de gerundium gebruikt, is het duidelijk dat de betekenis hier van een zelfstandig naamwoord is, niet van een duratief werkwoord. Bijvoorbeeld bij het woord "swimming pool" is het een bad om in te zwemmen, niet een zwemmend bad.

Voorbeelden
 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.
De gerundium na bepaalde uitdrukkingen

De gerundium is noodzakelijk na de uitdrukkingen can't help, can't stand, to be worth & it's no use.

Voorbeelden
 • She couldn't help falling in love with him.
 • I can't stand being stuck in traffic jams.
 • It's no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.