Het uitroepteken

Het uitroepteken wordt gebruikt om ergernis, verwondering of verbazing uit te drukken of om nadruk te leggen op een korte, duidelijke zin. In zakelijk of officieel schrift worden uitroeptekens zelden tot nooit gebruikt.

Voorbeelden
  • Help! Help!
  • That's unbelievable!
  • Get out!
  • Look out!

Je kunt uitroeptekens ook gebruiken om een zin als grappig, ironisch of sarcastisch aan te duiden.

Voorbeelden
  • What a lovely day! (when it obviously is not a lovely day)
  • That was clever! (when someone has done something stupid)

In zeer informele schrijfstijlen (SMS, chat, Twitter en Facebook, enz.), wordt een uitroepteken soms gecombineerd met een vraagteken, om zowel verbazing als lichte onzekerheid uit te drukken. Dubbele en driedubbele uitroeptekens komen veel voor in zeer informele schrijfstijlen, maar in minder informele correspondentie duidt het op weinig opleiding.

Voorbeelden van informeel schrijven
  • He's getting married!?
  • That's insane!!!