Perfect Continuous Conditional

Vorm

In de type 3 conditionele zinnen, kan de perfecte vorm van de present conditional gebruikt worden.

If-zin (voorwaarde) Hoofdzin (resultaat)
If + past perfect perfect continuous conditional
If this thing had happened that thing would have been happening.

Functie

De perfect continuous conditional kan gebruikt worden in type 3 voorwaardelijke zinnen. Het verwijst naar het niet gerealiseerde resultaat van de handeling in de if-zin en dit resultaat wordt weergegeven als een niet beëindigde of doorgaande handeling.

Voorbeelden
  • If the weather had been better (but it wasn't), I'd have been sitting in the garden when he arrived (but I wasn't).
  • If she hadn't got a job in London (but she did), she would have been working in Paris (but she wasn't).
  • If I had had a ball I would have been playing football.
  • If I had known it was dangerous I wouldn't have been climbing that cliff.

De perfect continuous conditional tense

De perfect continuous conditional tense van een werkwoord bestaat uit vier elementen:
would + have + been + tegenwoordig deelwoord
Het tegenwoordig deelwoord wordt wordt gevormd door de basisvorm van het werkwoord te nemen en door de -ing uitgang toe te voegen.

Onderwerp + would + have + been + tegenwoordig deelwoord
He would have been staying
They would have been going
To Work: Perfect Continuous Conditional
Bevestigend Ontkennend Vragend Vragend ontkennend
I would have been living I wouldn't have been living Would I have been living? Wouldn't I have been living?
You would have been living You wouldn't have been living Would you have been living? Wouldn't you have been living?
He would have been living He wouldn't have been living Would he have been living? Wouldn't he have been living?
She would have been living She wouldn't have been living Would she have been living? Wouldn't she have been living?
We would have been living We wouldn't have been living Would we have been living? Wouldn't we have been living?
They would have been living They wouldn't have been living Would they have been living? Wouldn't they have been living?