GO Blog | EF Blog Belgium
Het laatste nieuws over reizen, taal en cultuur door EF Education First
MenuGratis brochure

Een taal leren is de sleutel tot een internationale toekomst

Een taal leren is de sleutel tot een internationale toekomst

Meertalig zijn brengt meer voordelen met zich mee dan simpelweg verstaan wat anderen zeggen. Naast een beter aanpassingsvermogen van het brein, zorgt het ook voor een meer flexibiliteit op cognitief en communicatief vlak. Daarnaast blijken meertalige kinderen later empathischer en toleranter te zijn dan leeftijdgenoten die slechts 1 taal spreken. Het hoeft dus niet gezegd te worden dat taalonderwijs een investering voor de toekomst is.

Het tweetalige brein

Ongeacht de taal die het hanteert, is het menselijk brein een ongelooflijk ingewikkeld orgaan. Hoewel eerder werd gedacht dat tweetaligheid geen specifiek voordeel opleverde (of zelfs een nadeel was), is inmiddels bewezen dat het leren van een nieuwe taal heel veel voordelen heeft. Dat blijkt zelfs uit steeds meer onderzoeken.

Hoewel tweetaligen niet per se slimmer zijn dan “eentaligen”, hebben wetenschappers ontdekt dat een tweetalig brein flexibeler is en zich makkelijker aanpast, zeker als het ouder wordt. Bij tweetaligen ontwikkelt dementie zich bijvoorbeeld vier tot vijf jaar trager en na een beroerte zal iemand zich op cognitief vlak sneller herstellen. Ook heeft een “tweetalig brein” een sterkere dorso-laterale prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat over de “uitvoerende functies” gaat zoals het verwerken van tegenstrijdige informatie, concentratie en probleemoplossend vermogen.

Uit een ander onderzoek bleek dat tweetalige peuters op cognitief vlak flexibeler zijn tijdens het uitvoeren van mentale opdrachten. Verder zijn tweetalige volwassenen die regelmatig switchen van taal ook op mentaal vlak flexibeler.

Het leren van een taal en andere levensvaardigheden

Los van de cognitieve voordelen zorgt het leren van een vreemde taal er ook voor dat kinderen andere belangrijke vaardigheden ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat meertalige kinderen empathischer zijn en over betere interpretatie- en communicatievaardigheden beschikken, wat volgens wetenschappers te danken is aan het feit dat tweetalige kinderen continu de intenties en perspectieven van anderen moeten interpreteren.

De voordelen van zulke uitstekende interpersoonlijke vaardigheden – naast die eerder genoemde flexibiliteit en betere uitvoerende functies – beperken zich natuurlijk niet tot de muren van de onderzoeksruimte. Ze zijn essentieel om andere mensen te kunnen begrijpen, effectief te kunnen werken en uiteindelijk succesvol te zijn.

De culturele connectie

Het behoeft geen uitleg meer dat kinderen en jongeren beter af zijn als ze twee of meer talen spreken, maar is het spreken van slechts één taal niet ook een cultureel nadeel in deze wereld waarin naar schatting de helft van de wereld meertalig is?

Meerdere studies hebben al aangetoond dat tweetalige mensen meer open-minded zijn en meer cultureel zelfvertrouwen hebben. Ook die twee vaardigheden zijn belangrijk om succesvol te zijn in een steeds internationaler wordende werkomgeving en om jezelf prettig te voelen in een steeds veranderende wereld. En inderdaad: kinderen en jongeren die meertalig zijn, vinden het makkelijker om samen te werken met mensen vanuit de hele wereld en met mensen met allerlei verschillende achtergronden. Echte culturele intelligentie komt voort uit de waardering en het begrip van andere culturen en alle verschillende manieren van denken en gedrag.

Talen op het werk

In de 21e eeuw worden talen misschien wel net zo belangrijk voor het bedrijfsleven als technologie dat in de 20e eeuw was, omdat taalvaardigheden in de meeste functies het verschil kunnen maken. Nu bedrijven dankzij geavanceerde technologie steeds vaker internationaal kunnen opereren, zijn mensen met lokale taalvaardigheden en goede Engelse skills nodig om van de organisatie een succes te maken. Zelfs in landen die normaal gesproken geen fan zijn van meertaligheid wordt nu het belang hiervan steeds vaker erkend. In de Verenigde Staten zijn nu bijvoorbeeld meer Spaanstaligen dan in Spanje zelf. Daarmee is het na Mexico de op één na grootste gemeenschap van Spaanssprekenden.

Effectieve meertalige communicatie verhoogt de productiviteit en is de sleutel tot nieuwe mogelijkheden, aangezien banen en projecten letterlijk en figuurlijk de grens overgaan. Daarnaast heeft het spreken van meerdere talen ook een financieel voordeel: zo zorgt Duitse taalkennis voor een gemiddeld 3,8 procent hoger salaris. Omgerekend betekent dit een een extra inkomen van 128.000 dollar over de hele carrière.

Kortom:

Het leren van talen is leuk, nuttig en op veel vlakken heel belangrijk voor de ontwikkeling en het toekomstige succes van kinderen en jongeren. Het brengt cognitieve voordelen met zich mee, maar zorgt ook voor essentiële levensvaardigheden zoals empathie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Deze skills zijn voor iedereen nuttig, maar zeker in de toekomst en voor mensen die dromen van een leven, baan of lange reis in het buitenland.

Wil jij ook meertalig worden?Leer meer
Ontvang het laatste nieuws over reizen, talen en cultuur in de GO-nieuwsbrief.Aanmelden