Bijwoorden van zekerheid

Bijwoorden van zekerheid drukken uit hoe zeker we ons voelen over een handeling of evenement. Bijwoorden van zekerheid komen voor het hoofdwerkwoord, tenzij het hoofdwerkwoord 'to be' is. In dat geval komt het bijwoord van zekerheid erna komt. certainly, definitely, probably, undoubtedly, surely

Voorbeelden
 • He definitely left the house this morning.
 • He surely won't forget.
 • He is probably in the park.
 • He is certainly a smart man.

Als er een hulpwerkwoord is, komt het bijwoord van zekerheid tussen het hulpwerkwoord en het hoofdwerkwoord.

Voorbeelden
 • He has certainly forgotten the meeting.
 • He will probably remember tomorrow.
 • He is definitely running late.

Soms kunnen deze bijwoorden van zekerheid aan het begin van de zin geplaatst worden.

Voorbeelden
 • Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
 • Certainly, I will be there.
 • Probably, he has forgotten the meeting.

Als het bijwoord van zekerheid surely aan het begin van de zin staat, betekent dit dat de spreker denkt dat iets waar is, maar dat hij bevestiging zoekt.

Voorbeelden
 • Surely you've got a bicycle.
 • Surely you're not going to wear that to the party.