Zelfstandige voornaamwoorden

Het juiste gebruik van zelfstandige voornaamwoorden in het Engels is relatief eenvoudig, met standaardregels en slechts enkele uitzonderingen. Gebruik deze pagina's om meer te leren over de Engelse grammaticaregels voor geslachten, meervoud, telbare en ontelbare zelfstandige voornaamwoorden, samengestelde voornaamwoorden, hoofdletters, nationaliteiten en de bezittelijke vorm.

Zelfstandige voornaamwoorden in het Engels