Regels voor het gebruik van hoofdletters

Hoofdletters worden gebruikt met bepaalde soorten zelfstandige naamwoorden, op bepaalde plaatsen in zinnen en met sommige bijvoeglijke naamwoorden. In de volgende gevallen moeten altijd hoofdletters gebruikt worden:

Het begin van een zin

Voorbeelden
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

De eerste persoon van de persoonlijke voornaamwoorden, ik

Voorbeelden
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn't like I am.

Namen en titels van mensen

Voorbeelden
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

Namen van oeuvres, boeken, films

Voorbeelden
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

Maanden van het jaar

Voorbeelden
 • January
 • July
 • February
 • August

Dagen van de week

Voorbeelden
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday
 

Feestdagen

Voorbeelden
 • Christmas
 • Easter
 • New Year's Day
 • Thanksgiving Day

Namen van landen en werelddelen

Voorbeelden
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

Namen van gebieden, staten, districten

Voorbeelden
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

Namen van steden en dorpen

Voorbeelden
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

Namen van rivieren, oceanen, zeeën, meren

Voorbeelden
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

Namen met geografische informatie

Voorbeelden
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

Bijvoeglijke naamwoorden met betrekking tot nationaliteit

Voorbeelden
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

Verzamelnamen voor nationaliteiten

Voorbeelden
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

Namen van talen

Voorbeelden
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

Namen van straten, gebouwen, parken

Voorbeelden
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street