Rede

Gebruik de verwijzingen in dit hoofdstuk om te leren hoe mensen rechtstreeks te citeren (directe reden) of hoe te herformuleren wat mensen zeggen (indirecte of aangegeven rede).

Aangegeven rede in het Engels