Werkwoorden van indirecte rede

Sommige werkwoorden van indirecte rede kunnen in meer dan een van de volgende groepen voorkomen, omdat ze op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.

Werkwoorden gevolgd door "if" of "whether"
ask
know
remember
say
see
 
Werkwoorden gevolgd door "that"
add
admit
agree
announce
answer
argue
boast
claim
comment
complain
confirm
consider
deny
doubt
estimate
explain
fear
feel
insist
mention
observe
persuade
propose
remark
remember
repeat
reply
report
reveal
say
state
suggest
suppose
tell
think
understand
warn
Werkwoorden gevolgd door of "that" of een infinitief met "to"
decide
expect
guarantee
hope
promise
swear
threaten
 
Werkwoorden gevolgd door een "that"-zin met should, wat weggelaten kan worden waarna een onderwerp + zero-infinitief overblijft
advise
beg
demand
insist
prefer
propose
recommend
request
suggest
Werkwoorden gevolgd door een zin die met een vraagwoord begint
decide
describe
discover
discuss
explain
forget
guess
imagine
know
learn
realise
remember
reveal
say
see
suggest
teach
tell
think
understand
wonder
Werkwoorden gevolgd door een voorwerp + infinitief met "to"
advise
ask
beg
command
forbid
instruct
invite
teach
tell
warn