Geslacht zelfstandig naamwoord

Zelfstandige naamwoorden geven antwoord op de vragen "Wat is het?" en "Wie is het?" Ze benoemen dingen, mensen en plaatsen.

Voorbeelden
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

Over het algemeen is er geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk bij de Engelse zelfstandige naamwoorden. Het geslacht wordt echter soms aangetoond door verschillende vormen of verschillende vormen als mensen of dieren worden aangeduid.

Voorbeelden
Mannelijk Vrouwelijk Neutraal
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

Veel zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar functies of banen van mensen kunnen zowel voor een mannelijk als vrouwelijk onderwerp gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague

Voorbeelden
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

Het is mogelijk onderscheid te maken bij deze neutrale woorden door toevoeging van de woorden male of female.

Voorbeelden
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

Sporadisch worden zelfstandige naamwoorden die voorwerpen beschrijven zonder geslacht aangeduid met een geslachtelijk voornaamwoord om bekendheid aan te tonen. Het is ook juist om het geslachtsneutrale voorwoord (it) te gebruiken.

Voorbeelden
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.