Determinatoren van verschil

De determinatoren other en another verwijzen naar iets anders, iets wat nog overblijft of iets dat wordt toegevoegd. Ze worden voor een zelfstandig naamwoord geplaatst. The other wordt apart behandeld omdat het gebruik ervan enigszins anders is.

Other Meervoudige telbare en alle ontelbare zelfstandige naamwoorden
Another Enkelvoudige telbare zelfstandige naamwoorden
The other Elk zelfstandig naamwoord met het bepaald lidwoord "the"

Gebruik "Other"

Other kan geplaatst worden na de determinatoren some, any en no.

Voorbeelden
 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

Indien gebruikt met een meervoudig telbaar zelfstandig naamwoord en een van deze determinatoren, kan het zelfstandig naamwoord weggelaten worden als het uit de context blijkt. In dat geval wordt other meervoud. Dit kan ook zo zijn met other op zichzelf gebruikt, maar het komt minder vaak voor.

Voorbeelden
 • Do you have any others?
 • I know some others who might like to come.
 • There are no others in this box.
 • I know others like vanilla, but I prefer chocolate.
 • She doesn't have to wear that dress. She has others.

Gebruik "Another"

Another wordt gebruikt met enkelvoudige telbare zelfstandige naamwoorden. Voor ontelbare zelfstandige naamwoorden wordt another vaak gebruikt met meetwoorden die enkelvoudig zijn.

Voorbeelden
 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I don't have another car.
 • I'll come by another time.

Gebruik "The Other"

Als the other een meervoudig telbaar zelfstandig naamwoord wijzigt, kan het zelfstandig naamwoord weggelaten worden als het uit de context blijkt. In dat geval wordt other meervoud.

Voorbeelden
 • Where is the other box of cereal?
 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.