Enough als hoeveelheidswoord

Enough kan gebruikt worden als hoeveelheidswoord als het voor een zelfstandig naamwoord komt te staan, om de vereiste of noodzakelijke hoeveelheid aan te geven. Het kan zowel in bevestigende als ontkennende zinnen gebruikt worden.

Voorbeelden
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Het woord enough kan ook een bijwoord van graad zijn. In dat geval komt het niet voor een zelfstandig naamwoord.