Functies van bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden beschrijven de aspecten van zelfstandige naamwoorden. Als een bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig naamwoord beschrijft, zeggen we dat het zelfstandig naamwoord 'veranderd' wordt. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen:

Gevoelens of eigenschappen beschrijven

Voorbeelden
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

Nationaliteit of herkomst aanduiden

Voorbeelden
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

Meer over de eigenschappen van een voorwerp vertellen

Voorbeelden
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

Ons over de leeftijd vertellen

Voorbeelden
 • He's a young man.
 • My coat is old.

Over maat en afmetingen vertellen

Voorbeelden
 • John is a tall man.
 • This film is long.

Over kleur vertellen

Voorbeelden
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

Ons vertellen waar iets van gemaakt is

Voorbeelden
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

Ons over de vorm vertellen

Voorbeelden
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

Een oordeel of waarde uitdrukken

Voorbeelden
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.