Gebruik van bijvoeglijke naamwoorden in het Engels

Bijvoeglijke naamwoorden in het Engels zijn onveranderlijk. Ze passen zich niet aan de vorm van het geslacht of aantal van het zelfstandig naamwoord aan.

Voorbeelden
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

Om de betekenis van een bijvoeglijk naamwoord te benadrukken of te versterken gebruik je de bijwoorden very of really voorafgaand aan het bijvoeglijk naamwoord dat je wilt versterken.

Voorbeelden
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

Bijvoeglijke naamwoorden in het Engels staan gewoonlijk voor het zelfstandig naamwoord dat ze veranderen.

Voorbeelden
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook verschijnen na werkwoorden als zijn en lijken, zoals to be, to seem , to look & to taste.

Voorbeelden
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

Enkele uitzonderingen

Bijvoeglijke naamwoorden na het zelfstandig voornaamd in enkele vaste uitdrukkingen.

Voorbeelden
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

De bijvoeglijke naamwoorden involved, present & concerned kunnen zowel voor als achter het zelfstandig naamwoord dat zij veranderen staan, maar met een verschillende betekenis, afhankelijk van de plaats.

Voorbeelden
Bijvoeglijk naamwoord na het zelfstandig naamwoord Betekenis Bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord Betekenis
I want to see the people involved. I want to see the people who have something to do with this matter. It was an involved discussion. The discussion was detailed & complex.
Here is a list of the people present at the meeting. Here is a list of the people who were at the meeting. The present situation is not sustainable. The current situation is not sustainable.
I need to see the man concerned by this accusation. I need to see the man who has been accused. A concerned father came to see me today. A worried father came to see me today.