Gebruik van "Come"

Come + gerundium is als andere werkwoorden van beweging gevolgd door de gerundium. Dit betekent dat het onderwerp iets aan het doen is terwijl het beweegt.

Voorbeelden
 • She came running across the field.
 • The horse came racing around the corner.
 • My dog always comes bounding out of the car.
 • When I call you, please come running.

Come + infinitief kan betekenen dat iets gebeurt of zich ontwikkelt, mogelijk zonder dat het onderwerp er iets aan kan doen.

Voorbeelden
 • At first I thought he was crazy, but I've come to appreciate his sense of humour.
 • How did you come to be outside the wrong house?
 • The book has come to mean something quite different for me.
 • I have come to see that you were right all along.

Come + infinitief kan ook betekenen dat het infinitief werkwoord het doel van komst aangeeft. Dit gebruik is hetzelfde bij andere werkwoorden van beweging gevolgd door de infinitief.

Voorbeelden
 • I came to see the new exhibition.
 • We came to watch a movie.
 • Will you come to eat dinner?