Gebruik van "Suggest"

Suggest kan op drie verschillende manieren gebruikt worden met identieke of soortgelijke betekenissen. De constructie kan wat gecompliceerd zijn, dus let goed op. Suggest kan direct gevolgd worden door een gerundium of door een bezittelijk bijvoeglijk naamwoord + een gerundium wanneer de gerundium niet naar het onderwerp van de zin verwijst.

Voorbeelden
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Suggest kan ook gevolgd worden door that + ondewerp + should + werkwoord, maar in die zinnen kunnen zowel that als should weggelaten worden, waardoor het onderwerp direct achter het werkwoord suggest komt.

Voorbeelden
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Suggest kan gevolgd worden door een zelfstandig naamwoord als de betekenis duidelijk uit de context blijkt.

Voorbeelden
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Ten slotte kan suggest gevolgd worden door een vraagwoord + de infinitief.

Voorbeelden
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.