Gemengde conditionele zinnen

Het is mogelijk dat de twee delen van een voorwaardelijke zin naar verschillende tijden verwijzen, en de eindzin is een "gemengde voorwaardelijke" zin. Er zijn twee soorten gemengde voorwaardelijke zinnen.

Tegenwoordige resultaat van een voorwaarde uit het verleden

Vorm

In dit soort gemengde voorwaardelijke zin, is de tijd in de if-zin de voltooid verleden tijd, en de tijd in de hoofdzin de tegenwoordige tijd van de voorwaardelijke zin.

If-zin (voorwaarde) Hoofdzin (resultaat)
If + past perfect present conditional
If this thing had happened that thing would happen.

Net als in alle voorwaardelijke zinnen, staat de volgorde van de bijzinnen niet vast. Je moet misschien de zelfstandige voornaamwoorden opnieuw indelen en de leestekens bijstellen als je de volgorde van de bijzinnen verandert, maar de betekenis is hetzelfde.

Voorbeelden
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
Functie

Dit soort gemengde conditionele zin verwijst naar een onwerkelijke verleden voorwaarde en het waarschijnlijke resultaat ervan in het heden. Deze zinnen drukken een situatie uit die tegengesteld is aan de werkelijkheid, zowel in het verleden als in het heden. In deze gemengde conditionele zinnen, staat de tijd in het verleden in de "if"-zin en in het heden in de hoofdzin.

Voorbeelden
 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn't study and now I don't have my license)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn't take the job and I'm not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket)

In deze gemengde conditionele zinnen kun je ook modalen gebruiken in de hoofdzin in plaats van would om de graad van zekerheid, toestemming of een voorspelling over het resultaat uit te drukken.

Voorbeelden
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Voltooid resultaat van huidige of doorgaande voorwaarde

Vorm

In dit tweede soort gemengde conditionele zin is de tijd in de 'if'-zin de onvoltooid verleden tijd, en de tijd in de hoofdzin is de perfect conditional.

If-zin (voorwaarde) Hoofdzin (resultaat)
If + simple past perfect conditional
If this thing happened that thing would have happened.

Net als in alle voorwaardelijke zinnen staat de volgorde van de bijzinnen niet vast. Je moet misschien de zelfstandige voornaamwoorden opnieuw indelen en de leestekens bijstellen als je de volgorde van de bijzinnen verandert, maar de betekenis is hetzelfde.

Voorbeelden
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
Functie

Deze gemengde conditionele zinnen verwijzen naar een onwerkelijke huidige situatie en het waarschijnlijke (maar onwerkelijke) verleden resultaat ervan. In deze gemengde voorwaardelijke zinnen is de tijd van de if-zin nu of altijd en de tijd in de hoofdzin is voor het heden. Bijvoorbeeld, "If I wasn't afraid of spiders" is tegengesteld aan de huidige werkelijkheid. I am afraid of spiders. "I would have picked it up" is tegenstrijdig aan de verleden werkelijkheid. I didn't pick it up.

Voorbeelden
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.