Het werkwoord TO GET

TO GET kan gebruikt worden in verschillende constructies en het heeft verschillende betekenissen.

TO GET + lijdend voorwerp = krijgen, ontvangen, kopen
 • I got my passport last week. (krijgen)
 • She got her driving license last week. (krijgen)
 • They got permission to live in Switzerland. (krijgen)
 • I got a letter from my friend in Nigeria. (ontvangen)
 • He gets $1,000 a year from his father. (ontvangen)
 • She got a new coat from Zappaloni in Rome. (kopen)
 • We got a new television for the sitting room. (kopen)
TO GET + uitdrukking van plaats = bereiken, op plek aankomen
 • How are you getting home tonight?
 • We got to London around 6 p.m.
 • What time will we get there?
 • When did you get back from New York?
TO GET + bijvoeglijk naamwoord = worden, een wijziging van status vertonen
 • I am getting old.
 • It's getting hotter.
 • By the time they reached the house they were getting hungry.
 • I'm getting tired of all this nonsense.
 • My mother's getting old and needs looking after.
 • It gets dark very early in the winter.
 • Don't touch the stove until is gets cool.
TO GET + voorzetsel/bijwoord = werkwoordgroepen met verschillende betekenissen
TO GET + Betekenis Voorbeeld
to get at proberen uit te drukken I think I see what you're getting at. I agree.
to get away with onder straf uitkomen voor misdaad of slechte daad I can't believe you got away with cheating on that test!
to get by het wel redden (financieel) Sam doesn't earn much, but we get by.
to get down demprimeren This rain is really getting me down.
to get off uit een vervoersmiddel gaan (trein, bus, fiets, vliegtuig) We got off the train just before the bomb exploded.
to get on 1. op of in een vervoersmiddel gaan zitten (trein, bus fiets, vliegtuig)
2. een relatie met iemand hebben
1. He got on his bicycle and rode down the street.
2. Amy and I really get on well.
to get on with doorgaan I have so much homework, I'd better get on with it.
to get out of onder iets uitkomen, met name een taak She got out of the washing-up every day, even when it was her turn.
to get over herstellen (van ziekte, verrassing) Have you gotten over your cold yet?
to get through voorraad opmaken We've got through all the sugar. Can you buy some more?
to get up uit bed opstaan He gets up at 6.00 a.m. every morning.
to get up to met iets bezig zijn - meestal iets slechts The children are very quiet. I wonder what they're getting up to.
Overige uitdrukkingen met GET
 • Do you get it betekent begrijp je het.
  Do you get what the teacher was explaining in class?
 • He's getting dinner tonight betekent dat hij de maaltijd voorbereidt.
  You can relax. It's my turn to get dinner tonight.
 • I'll get the bill betekent dat ik zal betalen.
  Put your wallet away! I'll get the bill.
 • That really gets me! betekent dat irriteert me.
  It really gets me when my sister shows up late.
 • To get rid of something betekent weggooien.
  I'm going to get rid of all these old newspapers.
 • To get out of bed on the wrong side betekent in een slecht humeur zijn.
  He got out of the wrong side of the bed this morning and he's been horrible all day.
 • To get your own back betekent wraak nemen of iemand straffen.
  She's getting her own back for all those rude things you said at the party last night.