Onbepaalde en onvolledige hoeveelheden

Some en any kunnen gebruikt worden met telbare en ontelbare zelfstandig naamwoorden om een onbepaalde of onvolledige hoeveelheid te beschrijven.

Het gebruik van "some"

Some kan gebruikt worden bij beschrijvende zinnen.

Voorbeelden
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some wordt ook gebruikt in vragende zinnen wanneer je denkt dat je het antwoord al weet.

Voorbeelden
 • Did he give you some tea? = I think he did.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = I think there is.
 • Would you like some help? = Probably you do.
 • Will you have some roast beef? = Probably you will

Some kan ook gebruikt worden in vragende zinnen om om iets te vragen of om iets aan te bieden.

Voorbeelden
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

Gebruik van "any"

Any wordt gebruikt in vragen waarop je het antwoord niet weet.

Voorbeelden
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any wordt ook gebruikt met not om een ontkennende zin te vormen. In deze zinnen benadrukt het woord any de ontkenning en maakt deze meer definitief.

Voorbeelden
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.