Passive infinitive

De 'passive infinitive' wordt in sommige constructies gebruikt met behulp van de lijdende vorm. Dit is met name gebruikelijk na hulpwerkwoorden (may, should, could, etc.) om aan te geven wat mogelijk of wat juist is. De 'passive infinitive' wordt als volgt gevormd:
to be + past participle

Net als bij de 'present infinitive', zijn er situaties waar de zero-vorm van de 'passive infinitive' vereist is. Het woord to wordt dus weggelaten. Dit gebeurt na de meeste modale hulpwerkwoorden en in andere gevallen waar de zero-infinitief gebruikt wordt.

Voorbeelden
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.