Perfect continuous infinitief

De 'perfect continuous infinitive' wordt gebruikt om een doorgaande maar nu voltooide handeling na een werkwoord weer te geven. De 'perfect continuous infinitief' wordt als volgt gevormd:
to have been + present participle

Net als bij de 'present infinitive', zijn er gevallen waarbij de zero-vorm van de 'perfect continuous infinitive' nodig is. Het woord to wordt dus weggelaten. Dit gebeurt na de meeste modale hulpwerkwooren en in andere gevallen waar de zero infinitief wordt gebruikt.

Voorbeelden
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.