Predeterminatoren

Predeterminatoren worden normaal gesproken voor een onbepaald lidwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord geplaatst, om een mening te geven over het zelfstandig naamwoord dat zij veranderen. Such en what worden gebruikt om verrassing of andere emoties uit te drukken.

Voorbeelden
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Rather en quite zijn commentaar leverende woorden en verwijzen naar de mate van een bepaalde eigenschap die door het bijvoeglijk naamwoord dat het zelfstandig naamwoord verandert wordt uitgedrukt. Ze kunnen teleurstelling, plezier en andere emoties uitdrukken, afhankelijk van het bijvoeglijk naamwoord in kwestie. In Brits Engels wordt rather gebruikt als een predeterminator. In Amerikaans Engels wordt het alleen als bijwoord gebruikt. De voorbeelden hieronder zijn Brits Engels.

Voorbeelden
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.