Present perfect + ever, never, already, yet

Ever

De bijwoorden ever en never drukken het idee uit van een onbepaalde tijd voorafgaand aan het heden (Have you ever visited Berlin?). 'Ever' en 'never' komt altijd voor het hoofdwerkwoord (voltooid deelwoord). Ever wordt gebruikt:

In vragen
Voorbeelden

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

In ontkennende vragen
Voorbeelden

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

In ontkennende uitspraken met gebruik van de constructie nothing+ever of nobody+ever
Voorbeelden

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

Bij 'The first time'
Voorbeelden

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

Never betekent op geen enkel moment voorafgaand aan het heden en is hetzelfde als not ..... ever: (I have never visited Berlin)

LET OP! Je mag never en not niet samen gebruiken

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

Already verwijst naar een handeling die al heeft plaatsgevonden op een onbepaalde tijd voor het heden. Er wordt gesuggereerd dat herhaling niet nodig is.

Voorbeelden

I've already drunk three coffees this morning. (= en je biedt me er nog een aan!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Het wordt ook in vragen gebruikt:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

Already kan ook voor het hoofdwerkwoord gezet worden (voltooid deelwoord) of aan het einde van een zin:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

Yet wordt gebruikt in ontkennende uitspraken en vragen, in de betekenis van (not) in de tijdsperiode tussen voor het heden en het heden, (not) tot en met het heden. Yet komt gewoonlijk aan het einde van een zin.

Voorbeelden

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet