Present Perfect vs. Simple Past

Je moet altijd voor de Present perfect kiezen als de tijd van een handeling niet belangrijk of niet gespecificeerd is.
Je moet altijd de Simple past kiezen als de bijzonderheden over de tijd of de plaats waarop een handeling plaatsvond gegeven zijn of verzocht worden.

Vergelijk:
Present perfect Simple past
I have lived in Lyon. I lived in Lyon in 1989.
They have eaten Thai food. They ate Thai food last night.
Have you seen 'Othello'? Where did you see 'Othello'?
We have been to Ireland. When did you go to Ireland?

Er is ook een verschil in betekenis tussen de twee tijden. Dat is vaak een belangrijke factor voor het kiezen van de tijd die je moet gebruiken.

  • "What did you do at school today?" Ik gebruik de simple past tense omdat de vraag hier over activiteiten gaat, en omdat de schooldag afgelopen is.
  • "What have you done at school today?" Ik gebruik de present perfect omdat de vraag hier over resultaten gaat : « laat me zien ». De tijd waarop de vraag gesteld wordt, wordt gezien als een vervolg op de schooldag.