De puntkomma

De puntkomma ligt ergens tussen een punt en een komma. Puntkomma's in het Engels kunnen gebruikt worden om zinnen met hetzelfde thema samen te voegen zonder een voegwoord te gebruiken (voorbeeld 1 hieronder). Puntkomma's kunnen ook gebruikt worden in plaats van een komma om dingen in een opsomming te scheiden als die dingen zelf al komma's bevatten (voorbeeld 2 hieronder).

Voorbeelden
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.