Type 1 Voorwaardelijk

Vorm

In een Type 1 voorwaardelijke zin staat de if-zin in de simple present en de hoofdzin in de simple future.

If-zin (voorwaarde) Hoofdzin (resultaat)
If + simple present simple future
If this thing happens that thing will happen.

Net als in alle voorwaardelijke zinnen, staat de volgorde van de bijzinnen niet vast. Je moet misschien de zelfstandig naamwoorden opnieuw indelen en leestekens aanpassen als je de volgorde van de bijzinnen verandert, maar de betekenis is hetzelfde.

Voorbeelden
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

Functie

De type 1 voorwaardelijke zin verwijst naar een mogelijke toestand en het waarschijnlijke resultaat ervan. Deze zinnen zijn gebaseerd op feiten en ze worden gebruikt om een uitspraak te doen over de echte wereld en over bepaalde situaties. Vaak gebruiken we deze zinnen als waarschuwing. De type 1 voorwaardelijke zinnen staan in de tegenwoordige of toekomende tijd en de situatie berust op werkelijkheid.

Voorbeelden
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

In type 1 voorwaardelijke zinnen kun je ook gebruik maken van modale hulpwerkwoorden in de hoofdzin in plaats van de toekomende tijd om de mate van zekerheid, toestemming of een aanbeveling over de uitkomst uit te drukken.

Voorbeelden
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.