Vergelijkende en overtreffende bijwoorden

Met bijwoorden die op -ly eindigen, moet je more gebruiken om de vergelijking te vormen, en most om de overtreffing te vormen.

Bijwoord Vergelijking Overtreffing
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Voorbeelden
  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

Met korte bijwoorden die niet eindigen op -ly zijn de vergelijkende en overtreffende vormen gelijk aan de bijvoeglijk naamwoorden: voeg -er toe om de vergelijking te vormen en -est om de overtreffing te vormen. Als het bijwoord eindigt op e, verwijder het dan alvorens het einde toe te voegen.

Bijwoord Vergelijking Overtreffing
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Voorbeelden
  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Sommige bijwoorden hebben een onregelmatige vergelijkende en overtreffende vorm.

Bijwoord Vergelijking Overtreffing
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Voorbeelden
  • The little boy ran farther than his friends.
  • You're driving worse today than yesterday !
  • He played the best of any player.