Verleden tijd

Er zijn vier soorten verleden tijden in het Engels. Ze worden gebruikt om dingen die in het verleden begonnen en geëindigd zijn te beschrijven, of dingen die in het verleden begonnen zijn en nog doorgaan in het heden.

  • Simple Past voor handelingen die in het verleden begonnen en eindigden.
  • Past Continuous voor handelingen in het verleden begonnen en doorgaan in het heden.
  • Past Perfect voor handelingen die begonnen en eindigden in het verleden, voorafgaand aan een andere handeling die ook in het verleden plaatsvindt.
  • Past Perfect Continuous voor handelingen die bezig waren in het verleden, maar onderbroken werden door een andere handeling in het verleden.