De -ing vorm

Een werkwoord dat eindigt op -ing is of een tegenwoordig deelwoord of een gerundium. Deze twee vormen zien er precies hetzelfde uit. Het verschil ligt in hun functies in een zin.

Tegenwoordige deelwoorden

Een tegenwoordig deelwoord wordt meestal gebruikt als onderdeel van de duratieve vorm van een werkwoord, na werkwoorden van perceptie, na werkwoorden van beweging of als een bijvoeglijk naamwoord.

Tegenwoordige deelwoorden als deel van de duratieve vorm van een werkwoord

Tegenwoordige deelwoorden zijn een element in alle vormen van duratieve werkwoorden (verleden tijd, tegenwoordige tijd, toekomstige tijd, voorwaardelijk, enz.). Het hulpwerkwoord zal de tijd aangeven, terwijl het tegenwoordige deelwoord ongewijzigd blijft.

Voorbeelden
 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • I would have been leaving.
Tegenwoordige deelwoorden zijn werkwoorden van perceptie

Tegenwoordige deelwoorden kunnen gebruikt worden na werkwoorden van perceptie in de constructie werkwoord + voorwerp + tegenwoordig deelwoord om de waargenomen handeling aan te geven.

Voorbeelden
 • We saw him swimming across the pond.
 • I watched her painting Sarah's portrait.
 • I couldn't hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.
Tegenwoordige deelwoorden na werkwoorden van beweging, handeling of positie om een parallelle handeling aan te geven.
Voorbeelden
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • I cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.
Tegenwoordige deelwoorden als bijvoeglijk naamwoorden
Voorbeelden
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

Meer informatie over het gebruik van tegenwoordige deelwoorden.

Gerundium

De gerundium heeft altijd dezelfde functie als een zelfstandig naamwoord, hoewel het er als een werkwoord uitziet. Het kan op dezelfde manier als een zelfstandig naamwoord gebruikt worden.

Een gerundium als het onderwerp van de zin
Voorbeelden
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting is beautiful.
Een gerundium na voorzetsels
Voorbeelden
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.
Een gerundium na bepaalde specifieke werkwoorden
Voorbeelden
 • I like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.
Een gerundium in samengestelde zelfstandige naamwoorden
Voorbeelden
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

Meer informatie over het gebruik van de gerundium.