Lijdende vorm

Functies van de lijdende vorm

De lijdende vorm wordt gebruikt om belangstelling te tonen voor de persoon of het voorwerp dat een handeling meemaakt, en niet voor de persoon of het voorwerp dat de handeling uitvoert. In andere woorden, het belangrijkste ding of persoon wordt het lijdend voorwerp van de zin.

Voorbeelden
 • The passive voice is used frequently. (= we zijn geïnteresseerd in de lijdende vorm, niet wie hem gebruikt.)
 • The house was built in 1654. (= we zijn geïnteresseerd in het huis, niet wie het bouwt.)
 • The road is being repaired. (= we zijn geïnteresseerd in de weg, niet in de mensen die de reparaties uitvoeren.)

Soms gebruiken we de lijdende vorm omdat we niet weten of niet willen zeggen wie de handeling heeft uitgevoerd.

Voorbeelden
 • I noticed that a window had been left open.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

De lijdende vorm wordt vaak in formele teksten gebruikt. Overschakelen op de actieve vorm zorgt ervoor dat het geschrevene duidelijker wordt en gemakkelijker om te lezen.

Lijdend Actief
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of waste materials in a variety of ways.

Als we willen zeggen wie of wat de handeling uitvoert terwijl we de lijdende vorm gebruiken, gebruiken we het voorzetsel by. Als we weten wie de handeling heeft uitgevoerd en als we daarin geinteresseerd zijn, is het altijd beter om op de actieve vorm over te schakelen.

Lijdend Actief
"A Hard Day's Night" was written by the Beatles. The Beatles wrote "A Hard Day's Night".
The movie ET was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie ET.
This house was built by my father. My father built this house.

Lees meer over de lijdende vorm en actieve equivalenten voor alle Engelse werkwoordsvormen.

Het vormen van de lijdende vorm

De lijdende vorm bestaat in het Engels uit twee elementen:
de juiste vorm van het werkwoord 'to be' + past participle

Bevestigend Ontkennend Vragend Negatief Vragend
The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899?
These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Weren't these houses built in 1899?
To clean, lijdende vorm
Onderwerp + to be (conjugated) + past participle + rest van zin
Simple present
The house is cleaned every day.
Present continuous
The house is being cleaned at the moment.
Simple past
The house was cleaned yesterday.
Past continuous
The house was being cleaned last week.
Present perfect
The house has been cleaned since you left.
Past perfect
The house had been cleaned before they arrived.
Future
The house will be cleaned next week.
Future continuous
The house will be being cleaned tomorrow.
Present conditional
The house would be cleaned if they had visitors.
Past conditional
The house would have been cleaned if it had been dirty.
Inifinitive
The house must be cleaned before we arrive.
Lijdende vorm met infinitief

De infinitief van de lijdende vorm wordt gebruikt na modale werkwoorden en de meeste andere werkwoorden, normaal gevolgd door een infinitief.

Voorbeelden
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.
Lijdende vorm met gerundium

De gerundium wordt gebruikt na voorzetsels en werkwoorden die normaal door een gerundium gevolgd worden.

Voorbeelden
 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.
Gebruik van "to be born"

"To be born" is een lijdende vorm die gewoonlijk in de verleden tijd gebruikt wordt. In sommige gevallen zijn de tegenwoordige of toekomstige tijd van toepassing.

Voorbeelden
 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don't know on exactly which day the baby will be born.

Soms wordt de lijdende vorm gemaakt door middel van het werkwoord to get of to have in plaats van het werkwoord to be. Een aparte pagina behandelt deze alternatieve manieren om de lijdende vorm te maken.