Tegenwoordige tijd

Er zijn vier soorten tegenwoordige tijd in het Engels. Gebruik de tegenwoordige tijd om over iets te praten dat op dit moment gebeurt of dat op dit moment en op ieder moment waar is.

  • Simple present om gewoontes en algemene waarheden uit te drukken.
  • Present continuous om over een handeling te praten die op dit moment aan de gang is.
  • Present perfect voor herhaalde handelingen, handelingen waar de niet niet van belang is, en handelingen die in het verleden begonnen zijn maar nog niet voltooid zijn.
  • Present perfect continuous om over voortudrende handelingen te praten waar zowel de procedure als het resultaat belangrijk van zijn.