CAMBRIDGE KET EXAMEN

Het Cambridge English Key Exam staat ook wel bekend als het KET examen, een afkorting voor Cambridge Key English Test. Deze toets is ontwikkeld voor studenten met een basisniveau Engels. Het is het Cambridge examen van het laagste niveau dat wordt aangeboden aan volwassenen buiten het Verenigd Koninkrijk. Net als alle andere examens is het KET examen een slaag-of-zak-toets en wie slaagt, krijgt een certificaat dat onbeperkt geldig blijft. Het Cambridge KET examen kan zowel op papier als op de computer gemaakt worden en duurt in beide gevallen in totaal 110 minuten.

Test gratis je Engels taalniveau

EXAMENSTRUCTUUR

Het KET examen test vier vaardigheden, namelijk luisteren, lezen, schrijven en spreken. De test is opgedeeld in vier delen:

Deel 1 (70 minuten): Het eerste deel van het KET examen toetst zowel lees- als schrijfvaardigheden. Het bestaat uit 9 deelsecties met in totaal 56 vragen. De eerste vragen zijn multiple-choice, gevolgd door gaten-invul-vragen en tot slot een heel kleine schrijfopdracht. De leesmaterialen en schrijfopdracht zijn allemaal op een basisniveau Engels.

Deel 2 (22 minuten audio + 8 minuten extra om de antwoorden op het antwoordblad te schrijven): Het tweede deel van het KET examen toetst luistervaardigheid. Het bestaat uit verschillende opnames van dagelijks Engels taalgebruik, dat langzaam en duidelijk wordt uitgesproken. Elke opname wordt twee keer afgespeeld en overal horen vragen bij. Sommige zijn multiple-choice, bij andere moeten gaten in zinnen worden ingevuld. Dit deel bestaat in totaal uit 25 vragen.

Deel 3 (8 tot 10 minuten): Het laatste deel van het KET examen toetst de Engelse spreekvaardigheden. Studenten worden opgedeeld en duo's en moeten een gesprek met elkaar en een gesprek met de examinator voeren. Het is de bedoeling dat de situatie hiermee realistischer wordt dan in een standaard één-op-één-gesprek. Een tweede examinator luistert mee en beoordeelt de student, maar mengt zich niet in het gesprek. Dit spreekonderdeel kan op een ander moment worden getoetst dan de eerste twee delen van het KET examen: dat verschilt per examencentrum.

RESULTATEN

Hoewel elk Cambridge examen in het verleden een andere scoreschaal hanteerde, wordt daar tegenwoordig overal dezelfde voor gebruikt. Op toetsen van een lager niveau kan een lagere score op de schaal worden behaald dan op toetsen van een hoger niveau. Resultaten van het KET examen variëren van 100 tot 150. Met een score vanaf 120 is een student geslaagd en ontvangt hij of zij het KET examencertificaat, dat gelijk staat aan niveau A2 in het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Studenten die een score van 140 of hoger halen, ontvangen een Cambridge KET certificaat voor niveau B1.

Het eerste deel van het KET examen is goed voor 50% van de totaalscore. Deel 2 en deel 3 zijn allebei 25% waard. Elke student krijgt zowel de afzonderlijke scores als het totaalresultaat en het vergelijkbare ERK-niveau te zien. Na het slagen voor de KET test ontvangt een student zijn KET examencertificaat binnen drie maanden na de toetsdatum.

Het volgende Cambridge Engels niveau is het PET examen. De online Cambridge plaatsingstest is een snelle en simpele tool om te bepalen welk Cambridge examen het beste bij jouw niveau past.