Linguaskill

Linguaskill is een online test die vooral door onderwijsinstellingen en bedrijven wordt gebruikt voor het testen van de Engelse taal. Het vervangt BULATS (Business Language Testing Service) die is stopgezet in december 2019. Linguaskill test individuen en groepen van kandidaten voor alle vier taalvaardigheden: spreken, schrijven, lezen en luisteren. De test is echter modulair zodat het ook voor slechts een enkele taalvaardigheid ingezet kan worden.

Het belangrijkste verschil tussen Linguaskill en andere gestandaardiseerde Engelse testen is dat de test als een service wordt aangeboden aan scholen, opleidingscentra en bedrijven die hun eigen testsessies zelf willen organiseren. Voor zulke testsessies ligt de verantwoordelijkheid en maatregelen ter voorkoming van bedrog bij de testbeheerder/klant, in plaats van Linguaskill of een testcentrum van een derde partij.

Test gratis je Engels taalniveau

TESTSTRUCTUUR

Er zijn twee testopties beschikbaar, Linguaskill General en Linguaskill Business. Beide formaten van de test zijn even lang. Linguaskill is een modulaire test en elk van de drie modules kan als een op zichzelf staande test worden afgenomen of worden gecombineerd met de andere modules.

Het luister- en leesgedeelte van Linguaskill is een enkele module die 60-85 minuten duurt. Het is een adaptieve test, dat wil zeggen dat vragen makkelijker of moeilijker worden, afhankelijk van hoe de student presteert. De standaard vraagtypes zijn: begrijpend lezen en begrijpend luisteren. De meeste antwoorden zijn meerkeuzevragen. De score van de luister- en leesmodule van Linguaskill is direct na afloop beschikbaar, hoewel sommige testcentra, organisaties of bedrijven kunnen besluiten om de score niet weer te geven aan de deelnemers, totdat hun scores op de andere modules ook binnen zijn.

De Linguaskill schrijftest duurt 45 minuten en omvat twee taken: een schrijfopdracht van minimaal 50 woorden (vaak een e-mail) en een schrijfopdracht van minimaal 180 woorden. Een computer markeert de teksten automatisch en wijst binnen 12 uur een score toe. De sprekersmodule van Linguaskill duurt 15 minuten en bevat 5 taken. Dit gedeelte wordt automatisch opgenomen en beoordeeld door een computer en vervolgens geverifieerd door examinatoren op een andere locatie voordat er een score wordt berekend. Scores zijn binnen 48 uur beschikbaar.

SCORING

Scores op alle Linguaskill-modules staan op de Cambridge English Scale, van 82 tot 180, en de equivalente CEFR. Als een student meer dan één module afrondt, wordt een totaalscore berekend op dezelfde 82-180 schaal (een gemiddelde van de behaalde scores op de genomen modules). Bedrijven en organisaties die Linguaskill aan groepen voorleggen, ontvangen een samenvattend verslag van alle studentenscores en CEFR-banden. De resultaten op Linguaskill zijn binnen 48 uur beschikbaar, waardoor het een veel sneller beoordelingsinstrument is dan de meeste gestandaardiseerde toetsen. De snelle doorlooptijd wordt bereikt door middel van geautomatiseerde (in plaats van handmatige) scoring.

EIGENDOM

Linguaskill is een product van Cambridge English Language Assessment, dat ook de organisatie achter de Cambridge English examens en de IELTS is.