BULATS

De BULATS-test is stopgezet in december 2019. De equivalente Business English test van Cambridge English heet nu Linguaskill.

De BULATS (Business Language Testing Service) was een reeks tests die voornamelijk door business schools en bedrijven werden gebruikt voor taalcertificering. Tot 2017 bestaan de geteste BULATS in het Engels, Frans, Duits en Spaans in zowel online als papieren versies. Veel van deze tests werden geleidelijk afgeschaft, maar de online Engelse BULATS-test bleef beschikbaar tot december 2019. Het is sindsdien stopgezet.

TESTSTRUCTUUR

De BULATS bestond uit een verplichte luister- en leesvaardigheidssectie van een uur, gevolgd door optionele modules voor het testen van het spreken en schrijven. Het luister- en leesgedeelte van de BULATS was een adaptieve test, dat wil zeggen dat vragen makkelijker of moeilijker werden, afhankelijk van hoe goed de student reageerde.

Test gratis je Engels taalniveau

De BULATS spreektest duurde 15 minuten en omvatte 5 taken. Dit gedeelte werd opgenomen en beoordeeld door examinatoren op een andere locatie. De BULATS schrijftoets duurde 45 minuten en omvatte twee taken: een e-mail en een opstel of een brief. Beide moesten worden getypt en ter correctie worden ingediend door een examinator.

EIGENDOM

De BULATS toetsen zijn eigendom van Cambridge English Language Assessment, wat ook de organisatie is achter de Cambridge Engels examens en de IELTS test. Het BULATS examen wordt aangeraden als specifieke toets voor wie Engels op zakelijk of academisch vlak gebruikt, grotendeels vergelijkbaar met het TOEIC examen. De nieuwe Linguaskill Business test is bedoeld als de equivalent van de BULATS toets.