TOEIC SPREEK- EN SCHRIJFTOETS

De TOEIC spreek- en schrijftoets is een van de twee versies van het TOEIC examen. Het is de nieuwste variant en is minder populair dan de TOEIC luister- en leestoets.

EXAMENSTRUCTUUR

De TOEIC spreek- en schrijftoets duurt ongeveer tachtig minuten, waarin je de eerste twintig minuten bezig bent met spreekopdrachten en het resterende uur je schrijfvaardigheid laat zien. De volledige toets wordt op de computer gemaakt, dus het is belangrijk dat je je antwoorden goed kunt intypen. Je antwoorden in het spreekonderdeel neem je op om later te kunnen laten beoordelen.

RESULTATEN

De TOEIC Ssreek- en schrijftoets resulteert in een score van 0 tot 400, waarin het spreekonderdeel (0-200 punten) even zwaar meetelt als het schrijfonderdeel (0-200 punten). Dit TOEIC examen kan op hetzelfde moment worden afgenomen als de Lees- en luistertoets, maar ook een andere keer worden gemaakt. Bij sommige geautoriseerde testcentra of onderwijsinstellingen kun je ook de delen ook los van elkaar maken, dus ofwel de spreeksectie ofwel de luistersectie.