TOEIC SCHRIJFTOETS

De TOEIC schrijftoets is het tweede deel van de TOEIC spreek- en schrijftoets. De TOEIC schrijftoets duurt een uur en bestaat uit acht schrijfopdrachten. Je kunt hier in totaal 0 tot 200 punten voor halen. De TOEIC schrijftoets kan niet gemaakt worden zonder de spreektoets in dezelfde toetssessie te maken. De TOEIC luister- en leestoets staat hier helemaal los van en kan eventueel in dezelfde sessie of op een ander moment worden afgenomen.

Je maakt de TOEIC schrijfopdrachten op de computer, dus niet op papier. Je leest op de opdrachten en typt de antwoorden in. Deze worden opgeslagen en naar ETS gestuurd om te worden beoordeeld. Je TOEIC schrijfscore wordt gebaseerd op hoe correct en nauwkeurig je het geschreven Engels gebruikt om te communiceren.

EXAMENSTRUCTUUR

De TOEIC schrijftoets bestaat uit drie delen die je verplicht in de juiste volgorde moet maken:

In deel 1 van de TOEIC schrijftoets kijken studenten naar een afbeelding en moeten zij vervolgens een zin schrijven die daarover gaat, met gebruik van twee verplichte woorden of uitdrukkingen. Er zijn vijf afbeeldingen met elk twee vaste woorden. Je hebt acht minuten de tijd voor deze vijf zinnen en kunt in die periode terug- of verdergaan tussen de zinnen. Je krijgt voor elke zin een score van 0 tot 3, op basis van grammatica en het gebruik van de aangeboden worden. Dit zijn vragen 1 tot en met 5.

In deel 2 van de TOEIC schrijftoets lezen studenten een e-mail waarop zijn een antwoord moeten schrijven. Er zijn twee van zulke opdrachten en voor elke opdracht krijg je tien minuten de tijd. In de instructies staat welke criteria worden gehanteerd, bijvoorbeeld dat je minstens twee vragen moet stellen in de mail. Het is belangrijk dat je deze uitleg goed leest en opvolgt. Nadat je de eerste e-mailopdracht hebt afgerond, kun je er niet meer naar terug. Je score varieert van 0 tot 4 punten per vraag en je wordt niet alleen beoordeeld op de kwaliteiten van je geschreven Engels, maar ook de structuur en opbouw van je bericht. Dit zijn vragen 6 en 7.

In deel 3 van de TOEIC schrijftest word je gevraagd een opiniërend essay te schrijven over een genoemd onderwerp dat geen specifieke achtergrondkennis vereist. Je hebt in totaal een half uur de tijd om je voor te bereiden, je essay te schrijven en na te kijken. Dit mondt uit in een score van 0 tot 5, afhankelijk van hoe helder jouw argumenten zijn, hoe goed je Engelse grammatica en woordenschat en hoe gestructureerd jouw essay is. Dit is vraag 8.

STRATEGIE

Als je een van de vragen in de TOEIC luistertoets niet beantwoordt of in je moedertaal beantwoordt, krijg je hier geen punten voor. Je kunt dus altijd maar beter íets opschrijven in het Engels, zelfs als je niet zeker bent van het antwoord of de compleetheid ervan. Misschien behaal je alsnog een paar punten. Onthoud dat je je antwoorden moet invoeren in de computer, dus snel kunnen typen op een QUERTY-toetsenbord is belangrijk om geen tijd te verliezen.