CAMBRIDGE PET EXAMEN

Het Cambridge English Preliminary examen staat ook bekend als het PET examen, dat staat voor Preliminiary English Test. De PET is ontwikkeld voor studenten met een gemiddeld niveau Engels en is een slaag-of-zak-test. Wie slaagt, ontvangt een certificaat met een onbeperkte geldigheidsduur. Het PET examen kan zowel op papier als op de computer gemaakt worden en duurt in beide gevallen in totaal 140 minuten.

Test gratis je Engels taalniveau

EXAMENSTRUCTUUR

Het PET examen toetst vier vaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken. Het is als volgt opgebouwd:

Deel 1 (90 minuten): Het eerste onderdeel van het PET examen toetst leesvaardigheid en schrijfvaardigheid tegelijkertijd. Dit deel bestaat uit acht deelsecties met in totaal 42 vragen. De eerste vijf secties focussen op leesvaardigheid, de laatste drie op schrijfvaardigheid. Er zijn zowel multiple-choice-vragen als invulvragen, maar ook twee schrijfopdrachtjes (een ansichtkaart en een brief of een verhaal).

Deel 2 (30 minuten opnames + 6 minuten op de antwoorden op te schrijven): Het tweede onderdeel van het PET examen toetst luistervaardigheid. Je hoort elke opname twee keer en moet er vragen over beantwoorden. Dit onderdeel bestaat in totaal uit 25 vragen, die elk één punt waard zijn. Het zijn meerkeuzevragen, invulvragen en goed/fout-vragen.

Deel 3 (10 tot 12 minuten): In het laatste deel van het PET examen wordt spreekvaardigheid getoetst. Studenten worden opgedeeld in duo's en voeren een gesprek met de examinator en vervolgens met elkaar. Een tweede examinator luistert mee. De spreektoets begint met vragen die de eerste examinator aan de studenten stelt. Hierna beschrijft hij of zij een situatie en moeten de studenten mogelijke oplossingen bespreken Tot slot geeft de examinator het duo een afbeelding en moeten de studenten deze beschrijven en bespreken. De spreektest kan op een andere dag dan de andere delen van het PET examen worden afgenomen. Dit verschilt per examencentrum.

RESULTATEN

Sinds 2016 wordt voor alle Cambridge examens een gelijkgestelde scoreschaal gebruikt. Toetsen van lager niveau leiden tot scores op een lager deel van de schaal, toetsen van hoger niveau op een hoger deel. Omdat de PET examens voorheen hun eigen scoreschaal hadden, moeten resultaten van vóór 2016 eerst omgerekend moeten worden voordat ze vergeleken kunnen worden.

De score op het nieuwe PET examen varieert van 120 tot 170. Bij een resultaat van 140 of hoger is een student geslaagd en ontvangt hij of zij het PET examencertificaat. Dit is vergelijkbaar met niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). PET deelnemers met een score van 160 of hoger ontvangen het Cambridge PET Certificaat voor niveau B2.

Net als bij het KET examen is het eerste onderdeel van het PET examen goed voor 50% van het totaalresultaat. Het tweede en derde deel nemen elk 25% voor hun rekening. Elke student ontvangt alle drie de deelscores, plus het totaalresultaat en het vergelijkbare ERK-niveau. Als de student geslaagd is voor de PET test, ontvangt hij het PET examencertificaat dat onbeperkt geldig blijft.

De volgende toets in de Cambridge examenreeks is het Cambridge First Certificate. Aan de hand van de gratis Cambridge plaatsingstest kun je besluiten welke Cambridge toets het beste bij jouw huidige Engelse taalniveau past.