TOEIC

De TOEIC (Test of English for International Communication) is een gestandaardiseerde Engelse test die zich richt op professionals en bedrijven. De TOEIC bestaat eigenlijk uit twee verschillende examens: de ene toetst de passieve Engelse vaardigheden (lezen en luisteren), de andere de actieve vaardigheden (spreken en schrijven). Studenten kunnen zelf bepalen of ze één of beide toetsen maken, afhankelijk van hun doelen. De structuur van de testen is uniek en ook de resultaten zijn anders van vorm. Er zijn veel verschillende TOEIC-voorbereidingsmethodes beschikbaar, van zelfstudie tot cursussen en oefentoetsen.

TOEIC LUISTEREN EN LEZEN

De TOEIC lees- en luistertoets is het populairste examen van de twee TOEIC-testen. Ze wordt in testcentra op papier afgenomen en het resultaat wordt uitgedrukt in een score tussen de 10 en de 990. Engelse leesvaardigheden en luistervaardigheden wegen op deze toets even zwaar en nemen allebei de helft van de totaalscore voor hun rekening.

TOEIC SPREKEN EN SCHRIJVEN

De TOEIC spreek- en schrijftoets wordt op een computer gemaakt. Hierbij is geen examinator betrokken: de student neemt zijn eigen spreekantwoorden op en typt zijn eigen schrijfopdrachten in. Ook hier wegen de geschreven en gesproken vaardigheden even zwaar. De totaalscore valt tussen de 0 en 400.

EIGENDOM

De TOEIC is een product van ETS, een Amerikaanse organisatie zonder winstoogmerk die ook de TOEFL maakt, een andere gestandaardiseerde Engelse toets die op een academischer publiek is gericht.