IELTS SCORE

Een IELTS score varieert van 0 tot 9 en ook halve punten kunnen worden gegeven. Je kunt bijvoorbeeld een 4 of een 7,5 halen, maar geen 7,25. Jouw IELTS score is het gemiddelde van de vier IELTS deelscores die elk tussen 0 en 9 waren. Dat betekent dus dat alle deelscores, voor lezen, schrijven, spreken en luisteren, evenredig meetellen. Als jouw eindresultaat eindigt op een .25, wordt dat naar beneden afgerond. Eindigt het op .75, dan wordt het naar boven afgerond.

RAPPORT VAN RESULTATEN

Op jouw IELTS eindrapport staan zowel de deelscores voor alle vier de onderdelen als je totaalscore. IELTS scores blijven tot twee jaar na het maken van de toets geldig en je ontvangt deze dertien dagen na afloop van het examen. Als je het spreekonderdeel later hebt gemaakt dan de andere onderdelen, betekent dit dat je de resultaten dertien dagen na het spreekonderdeel kunt verwachten.

SCORE IJKPUNTEN

De IELTS scores worden gemarkeerd aan de hand van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Kandidaten halen gemiddeld een 6 voor de IELTS, wat neerkomt op score B2 op het ERK, ook wel bekend als een 'onafhankelijk gebruiker'. Welke IELTS score nodig is om toegelaten te worden voor een universiteit, verschilt per instelling en onderwijsprogramma. Meestal is een IELTS score van 6.0 voldoende voor veel Britse universiteiten en een 7.0 voldoende voor veel Amerikaanse universiteiten. Desondanks vragen veel in onderwijsinstellingen ook één of meerdere minimumdeelscore(s).

Om een immigratievisum voor het Verenigd Koninkrijk te krijgen, is meestal een IELTS score van 4.0 of hoger vereist voor zowel het totaalresultaat als de deelscores. Voor sommige Britse visums en bijna alle visums voor Australië, Canada en Nieuw-Zeeland zijn hogere scores vereist. Omdat deze vereisten regelmatig veranderen, kun je het beste contact opnemen met de lokale autoriteiten om de laatste stand van zaken te horen.