DE TOEFL SCORE

Jouw resultaat op de iBT test wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 120. Op de PBT test is dit tussen de 310 en 67. Een TOEFL iBT score wordt berekend door de deelscores van alle vier de vaardigheden bij elkaar op te tellen, aangezien elke vaardigheid even zwaar wordt meegerekend. Op de TOEFL iBT ontvang je een totaalresultaat tussen de 0 en 20, maar ook alle deelresultaten van alle onderdelen, die elk tussen de 0 en 30 vallen. TOEFL scores zijn meestal vanaf tien dagen na de test beschikbaar en blijven twee jaar geldig.

Test gratis je Engels taalniveau

SCORE IJKPUNTEN

Veel mensen hebben een specifiek TOEFL resultaat nodig om toegelaten te worden tot een bepaalde universiteit. De score die hiervoor nodig is verschilt per universiteit en studieprogramma. Sommige onderwijsinstellingen hanteren een minimum voor de totaalscore, plus een minimum voor een of meerdere bepaalde deelscores. Doorgaans geldt: hoe hoger het studieprogramma en hoe minder studenten een universiteit aanneemt hoe zwaarder de eisen aan een TOEFL resultaat. Vraag de toelatingsafdeling van de universiteit van jouw voorkeur welke eisen daar worden gesteld.

ANDERE VERSIES VAN DE TOEFL TEST

Als je de TOEFL op papier maakt in plaats van online, valt jouw TOEFL score totaal anders uit. TOEFL PBT scores bevatten alleen lees-, luister- en structuurscores. Het schrijfonderdeel van de TOEFL PBT is los beoordeeld en uitgedrukt op een schaal van 0 tot 6. De meeste universiteiten die een TOEFL iBT score vragen, accepteren ook een vergelijkbare TOEFL PBT score.

TOEFL Junior en TOEFL ITP scores kunnen niet omgezet worden naar standaard-TOEFL resultaten.